54- KAMER SURESI

Mekke'de inmiştir. 55 ayet, 342 kelime, 1413 harftir. Bismillahirrahmanirrrahim

1-Yaklaştı kıyamet, ay yarıldı!

2-Hala bir mucize görseler, yüz çevirip: "Süregelen bir sihir!" derler.

3-Yalan dediler, arzularına uydular. Halbuki, her iş (Allah takdirinde) yerini almıştır.

4-Andolsun ki, onlara kötülüklerden vazgeçirici haberleri de içeren kıssalar geldi!

5-Bir hikmet-i baliğa (hedefe ulaşmanın en yüksek derecesine ermiş bir hikmet) fakat uyarılar fayda vermiyor.

6-Sen de onlardan yüz çevir ki, o gön çağırıcı görülmedik korkunç bir şeye çağırır.

7-Gözleri düşkün düşkün sanki yayılan çekirgeler gibi kabirlerden çıkarlar.

8-Çağırana koşarak, kafirler: "Bu çok çetin bir gündür!" derler.

9-Onlardan önce Nuh'un kavmi de yalanladı; o kulumuza yalancı dediler, delidir, dediler; çok incittiler.

10-O da sonunda Rabbine dua etti: "Ben yenik düştüm, bana yardım et!" dedi.

11-Bunun üzerine göğün kapılarını şakır şakır dökülen bir su ile açtık.

12-Yeri de kaynaklar halinde fışkırttık, derken sular önceden takdir edilmiş bir iş için birleşti.

13-Ve onu elvahlı ve kenetli (tahta ve çivilerden yapılı) bir gemi üzerinde taşıdık,

14-gözetimimiz altında yürüyüp yol alıyordu, inkar ve nankörlüğe uğramış kimseye mükafat olmak üzere.

15-Andolsun ki, o gemiyi bir ibret olarak bıraktık. Fakat düşünen mi var ki, 16-azabım ve uyarılarım nasılmış!

17-Andolsun ki, Kur'an'ı düşünmek için kolaylaştırdık; fakat düşünen mi var?

18-Ad kavmi de yalanladı, azabım ve uyarılarım nasıl oldu?

19-Çünkü üzerlerine uğursuzluğu devam eden bir günde dondurucu bir rüzgar salıverdik.

20-İnsanları, kökünden devrilen hurma kütükleri gibi yoluyordu.

21-Bak nasılmış azabım ve uyarılarım?

22-Andolsun ki, Kur'an'ı düşünmek için kolaylaştırdık, fakat düşünen mi var?

23-Semud da o uyanları yalanladılar,

24-Şöyle dediler: "İçimizden bir insana mı uyacağız? Şüphesiz biz o vakit şaşkınlık içinde kalır, ateşlere yanarız!

25-"O zikir (vahiy) aramızdan ona mı bırakılıyor? Belki o bir şımarık yalancıdır!"

26-İleride o şımarık yalancı kimdir bilecekler.

27-"İşte Biz onları imtihan etmek için o dişi deveyi salıyoruz; onun için onları gözet ve sabırlı ol!"

28-Onlara haber ver ki su aralarında nöbetleşe taksim edilmiştir. Herkes suyu sırasına göre alacaktır.

29-Bunun üzerine arkadaşlarına bağırdılar, o da silaha sarıldı ve ayaklarını çırptı (biçti).

30-Fakat bak nasıl oldu azabım ve uyarılarım?

31-Çünkü Biz üzerlerine tek bir sayha gönderiverdik; ağılcı çırpısı gibi kırılıp dökülüverdiler.

32-Andolsun ki, Kur'an'ı düşünmek için kolaylaştırdık, fakat düşünen mi var?

33-Lut'un kavmi o uyarılara yalan dediler.

34-Biz de üzerlerine taşlar yağdıran (kasırga) gönderdik. Yalnız Lut ailesini bir seher vakti kurtardık,

35-Tarafımızdan bir nimet olarak! İşte şükredeni böyle karşılarız.

36-Andolsun ki (Lut) tutuşumuzun şiddetini kendilerine ihtar da etmişti. Fakat o ihtarları kavga ve şüphe ile karşıladılar.

37-Ve onun konuklarından murad almaya kalkıştılar. Biz de gözlerini siliverdik (kör ettik) ve: "Tadın bakalım azabımı ve uyanlarımı." dedik.

38-Andolsun ki, kendilerini kararlı bir azap bir sabah bastırıverdi.

39-"Tadın bakalım azabımı ve uyarılarımı!"

40-Andolsun ki, Kur'an'ı düşünmek için kolaylaştırdık, fakat düşünen mi var?

41-Andolsun ki, Firavun' un ailesine de uyarıcı peygamberler geldi.

42-Ayetlerimizin hepsini yalanladılar. Biz de onları üstün ve güçlü birine yaraşır bir tutuşla alıverdik.

43-Sizin kafirleriniz onlardan hayırlı mı? Yoksa (önceki) kitaplarda sizin için bir beraat (kararı) mı var?

44-Yoksa: "Biz yardımlaşan bir topluluğuz." mu diyorlar?

45-Her halde o topluluk bozulacak ve arkalarını dönüp gidecekler.

46-Daha doğrusu onların asıl buluşma zamanları kıyamettir. Kıyamet ise daha acı ve daha bela ve beterdir.

47-Muhakkak ki, suçlular şaşkınlık ve çılgınlıklar içindedirler.

48-O gün yüz üstü ateşe sürüklenecekler! "Tadın neymiş cehennemin dokunuşu!" diye.

49-Haberiniz olsun ki, Biz her şeyi bir kaderle yaratmışızdır.

50-Emrimiz (işimiz, buyrultumuz) yalnız bir tekdir, göz açıp yumma gibidir!

51-Andolsun ki, emsalinizi hep helak ettik, fakat hari düşünen?

52-Bununla beraber işledikleri herşey defterlerdedir.

53-Küçük, büyük hepsi satıra geçmiştir!

54-Şüphesiz takva sahipteri cennetterde nur içindedirler.

55-Kudretine nihayet olmayan padişahlar padişahının yüce huzurunda doğrulara has mecliste!