Follow us on Facebook Follow us on Twitter Linked In Flickr Watch us on YouTube My Space Blogger
Kayıt ol
Toplam 3 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 3 arasi kadar sonuc gösteriliyor
Ağaç Şeklinde Aç3Beğeni
 • 1 gönderen PINAR
 • 1 gönderen FiRaRi SeVDaM
 • 1 gönderen mekselina

Konu: Ahiret ile ilgili Bazı Hadisler

 1. #1
  FLAT CLUP PINAR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Kasım 2015
  Mesajlar
  267
  Tecrübe Puanı
  5

  Standart Ahiret ile ilgili Bazı Hadisler

  Ölümötesi yaşama dair izaha çalıştığımız hususlardan sonra; bu hayata dair Hazreti Rasûlullah salla’llâhu aleyhi ve sellem neler anlatmış. Biraz da onları dinleyelim kendi ağzından. Bu bölümde naklettiğimiz hadîsler çeşitli hadîs kitaplarından derlenmiştir:

  Ebû Hüreyre radıya’llâhu anh’tan şöyle demiştir: Öteki beriki,

  -Yâ Rasûlullah, kıyâmet gününde biz rabbimizi görecek miyiz? diye sordular. Aleyhisselâtu vesselâm Efendimiz Hazretleri de mukabeleten;

  -Ayın 14. gecesi rüyete mâni hiçbir bulut yokken ayı görmek hususunda şek ve ihtilaf eder misiniz?.. diye sual buyurdu.

  -Hayır ya Rasûlullah, denince tekrar,

  -Rüyete mâni hiçbir bulut yokken güneşi görebileceğinizde şek ve ihtilaf eder misiniz?.. diye sual buyurdu.

  -Hayır ya Rasûlullah!.. dendi.

  Bu arada Ebû Saidi Hudrî’nin rivayetinde de;

  -Güneşi öğle üzeri ve ayaz ve önünde hiçbir bulut yokken görmek için itişip kakışmaya, birbirinize zahmet vermeye hâcet görür müsünüz. şeklinde açıklama yapmıştı. Sonra buyurdu ki;

  -İşte O’nu siz böylece apaçık göreceksiniz. Kıyâmet gününde insanlar haşrolacak, (yani bir araya toplanacak.) Kıyâmet gününde Nâs’ın Seyyidi benim bu da bilirmisiniz neden?.. Çünkü o gün Allahü Teâlâ ve Tekaddes hazretleri evvelin ve âhirin hepsini dümdüz bir toprak üzerinde öyle bir sûrette cem edecek ki kendilerini çağıran çağırıcı, ayrı ayrı her birine sesini duyurabilir. Onlara bakan basar, ayrı ayrı herbirine nüfuz edebilir.

  ·

  Bu arada ibn-i Mes’ûd radıya’llâhu anh Beyhakî’deki rivâyetinde;

  -Nâs haşrolduklarında, 40 yıl gözleri semâya dikilmiş olarak dururlar. Kendilerine hiçbir kimse tek bir kelime söylemez. Bu esnada -GÜNEŞ’ başlarının ucunda kendilerini yakar ve berru fâcir herkes ter deryası ta boğazına çıkıncaya kadar hep bu halde kalırlar.

  ·

  Ve nihâyet Taberânî rivayetinde;- Kıyâmet gününde adam vardır ki ter kendisini boğacak dereceye çıkar. Ya Rab cehenneme atmakla olsun bari beni rahatlandır der. Hâliyle mahşer yeri tasvir edilir.

  Bu arada Müslim’de şu izahat vardır.

  -Halk o gün amellerinin miktarına göre tere batmış bulunacaklardır. Kiminin ter aşıklarına; kiminin dizlerine kiminin böğürlerine kadar çıkacak. Kimini de ter (Rasûlullah salla’llâhu aleyhi ve sellem Efendimizin mübârek elleri ile ağızlarını göstererek), gemliyecek!. (yani boğacaktır.)

  Diyerek daha da açık ve tafsilatlı anlatmıştır.

  ·

  Bu arada Ebu Said Hudrî’den gelen rivayetle bu bekleyiş şöyle açıklığa kavuşturulur:

  - Bu vukûf’un (duruşun) azâbı mü’min hakkında o kadar hafifletilecek ki ancak farz namazlardan biri kadar sürecek.

  ·

  Veya bir diğer rivayette,

  -Güneş gurub için ufuktan sarkıp gurub edinceye kadar o gün mü’min hakkında gündüzün bir saatinden daha kısa da olacak! müjdeleri de var.

  -İşte bundan sonra Rabbimiz Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri her kim neye tapıyor idiyse onun ardına düşsün buyuracak.’

  Bu arada ibn-i Mes’ûd rivayetinde Hz. Rasûlullah şöyle buyuruyor:

  -Sonra gökten bir münâdî şöyle nidâ eder. Sizi yaratan, size sûret veren size rızkını veren Rabbiniz iken dönüp başkasına ibadet ve muhabbet etmenize mukabil, ilâhî Adaleti gereği içinizden her kulu taptığının ardına düşürmek değil midir?

  -Evet öyledir!.. Cevabını aldıktan sonra,

  - Her ümmet dünyada iken taptığının yanına gitsin! diye ilân edilir.

  Bu arada Ebû Hüreyre’nin rivayetinde de şöyle ilâve var:

  Hak Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri kullarından birini karşısına alıp,

  “Ben seni tekrim etmedim mi? Evermedim mi? Mahlûkatımı sana teshir etmedim mi?” diye soracak. O da;

  “Evet Ya Rab!” diyecek. Bunun üzerine O da;

  -Sen beni vaktiyle unuttuğun gibi, ben de şimdi sana aldırmayacağım!

  buyuracak.

  Hak Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri bir üçüncüsünü de karşısına alacak, bu kimse,

  “Ya Rab ben sana, kitabına, Rasûlüne imân ettim, namaz kılmış, oruç tutmuştum” diyecek. Hak Celle ve âlâ Hazretleri de,

  -Haydi senin bu davana şahit ikâme edelim.. buyuracak.

  Derken, o kulun ağzı mühürlenip azayı bedeni aleyhine konuşmaya başlayacak… İşte bu münâfıktır!.. Ondan sonra da biri şöyle nidâ eder,

  -Herkes dünyada iken kime, neye inanıyor tapıyorsa onun peşine gitsin. Artık kimisi güneşin, kimisi ayın, kimisi de diğer putların peşine düşüp gidecek.

  Bu arada ashabı salip yani Haç’a tapanlar, salibleriyle; putperestler putlarıyla; her mâbudun âbideleri de kendi mabûdlarıyla beraber gider!”

  Nitekim ibn-i Mes’ûd rivayetinde;

  -Onlara ibadet etmiş oldukları şeylerin timsâli görünür, beraberce onlarla giderler. Nitekim:

  -Siz de Allah’tan başkasına ibadet ettikleriniz de cehennemi tutarsınız!.. buyurulur.

  Ve böylece yalnız bu ümmet içlerinde münâfıklar olduğu halde oldukları yerde kalırlar. Bu arada Allahû Teâlâ Sübhanehü Hazretlerinin gayrına ibadet etmiş olanlardan, cehenneme atılmadık hiçbir kimse kalmaz!..

  Nihayet fâcir olsun, hak üzere kalan ehli kitabın geri kalanı olsun, Allahû Azze ve Cellehu hazretlerine ibadet etmiş olanlardan başkası kalmayınca, Yahûdilerin bir takımı çağrılıp; kendilerine,

  -Siz kime tapardınız?’ diye sorulacak.

  -Biz Allah’ın oğlu Üzeyir’e tapardık’ diyecekler. Bunun üzerine onlara denilecek ki,

  -Siz yalan söylüyorsunuz. Allahü Teâlâ hiçbir eş ve oğul edinmiş değildir. Şimdi söyleyiniz istediğiniz nedir?’ Onlar da,

  -Ya Rab pek susadık bize su ver’ niyâzında bulunacaklar. Bu talep üzerine

  -Haydi su başına gelmez misiniz? diye kendilerine işâret vaki olacak. Onlar da bir araya getirilip Nâricahim’e doğru sevkedilecekler.

  O Cehennem ateşi ki; onların nazarında yalımları birbirini kırıp geçiren serap gibi görünecek ve onu su zannedip bir diğeri ardınca ateşe dökülecekler.

  Sonra Hıristiyanların taifesi çağrılıp kendilerine “Siz kime tapardınız?” diye sorulacak.

  -“Biz Allah’ın oğlu Mesih’e tapardık” diyecekler. Bunun üzerine onlara da denilecek ki,

  -Siz yalan söylüyorsunuz!.. Allahû Teâlâ hiçbir eş ve oğul edinmiş değildir. Şimdi söyleyiniz istediğiniz nedir?..’

  Onlar da;

  -“Ya Rab pek susadık bize su ver!..” niyâzında bulunacaklar.

  Bu talep üzerine:

  -Haydi su başına gelmez misiniz”… diye kendilerin işaret vâki olacak.

  Onlar da bir araya getirilip, nârıcahime doğru sevk edilecekler. O nârıcahim ki onları nazarında yalımları birbirini kırıp geçiren serap gibi görünecek ve onu su zannedip yekdiğeri ardınca ateşin için dökülecekler.

  Allahû Tebâreke ve Teâlâ bundan sonra kalan mü’minlere evvela onları inandıklarından bir başka sûretle gelip;

  -“Ben sizin Rabbinizim” buyuracak. Onlar da o tecelli ile tanımayacakları için,

  -“Senden Allah’a sığınırız!.. Rabbimiz gelinceye kadar bizim yerimiz burasıdır, bir yere ayrılmayız!… Rabbimiz geldiğinde biz onu tanırız!” diyecekler.

  Allahu Azze ve Celle Hazretleri onlara bu defa tanıdıkları bir sûrette gelip;

  -Ben Rabbinizim!’ buyuracak. Onlar da:

  -“Sen bizim Rabbimizsin” diyecekler. Ve Allahû Teâlâ’nın onları davet buyurması üzerine ona tâbi olacaklar.

  Bu arada başka bir açıklama:

  -“Ya siz ne bekliyorsunuz?” dendiğinde;

  -Her ümmet ibadet ettiğinin ardına düşsün! buyuracak. Onlar da;

  -Ey Rabbimiz biz dünyada iken, seni tanımayan, ibadet etmeyen insanlardan, kendilerine en ziyade muhtaçken dahi, ayrılıp semtlerine uğramazdık, onlarla görüşmezdik!’ diyecekler.

  -Biz şimdikinden ziyade kendilerine muhtaç iken dahi, dünyada onlardan ayrılmıştık; onlarla hareket etmedik; şimdi nasıl olur!? Biz münâdinin, her kavim vaktiyle ibadet ettiği neyse ona kavuşsun!.. diye seslendiğini işittik. Onun için rabbımıza intizâr edip, O’nu bekliyoruz.

  Cenâb-ı Rabbül Âlemin onlara, iki veya üç kere:

  -Ene rabbiküm! (ben sizin rabbınızım).’ buyuracak.

  Fakat onlar hepsinde de,

  -Senden Allah’a sığınırız!.. Allah’a bir şeyi şirk koşmayız!..’ diyecekler.

  O derecedeki, bazıları imtihanın şiddetinden rücû eder gibi olacak. Nihâyet;

  -Rabbınızı tanıyabilmeniz için aranızda bir âlâmet var mıdır diye sual buyrulacak ve

  -“Evet” diyecekler. Evet cevabı üzerine -keşfi şak’ olacak ve kendiliğinden, Allah’a secde etmiş her kim varsa secde etmeye tarafı ilâhiden kendisine izin verilecek. Riyâ olarak secde etmiş olan münâfıklarınsa sırtlarını Allahû Teâlâ tahta gibi kaskatı kılacak, bunlar secdeye davrandıkça sırt üstü düşecekler. Mü’minler sonra secdeden başlarını kaldırdıklarında Rabbı müteâlilerini ilk defa gördükleri sûrete dönmüş bulacaklar. o zaman:

  -“Ene Rabbiküm” buyurduğunda

  -“Ente Rabbena” (evet sen bizim rabbimizsin) diyecekler.
  tuerkraider bunu beğendi.

 2. #2
  FLATCLUP FiRaRi SeVDaM - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mart 2015
  Mesajlar
  6.513
  Tecrübe Puanı
  13

  Standart

  emeğinize sağlık paylaşım için tşk ler

 3. #3
  FLAT CLUP mekselina - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Şubat 2016
  Mesajlar
  3.939
  Tecrübe Puanı
  8

  Standart

  Emeğine sağlık güzel paylaşım için teşekkürler...*
  tuerkraider bunu beğendi.

 

 

Benzer Konular

 1. Ahiret Nedir (Kar©glanin 1Temmuz 2019 Vaazi)
  Konu Sahibi Karoglan Forum Karoglan üyemizden Gelen Çalişmalar
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 04 Temmuz 2019, 02:41
 2. Kansere İyi Gelen Bazı Bitkiler
  Konu Sahibi LoveStory Forum Şifalı Bitkiler
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 15 Haziran 2016, 22:48
 3. Ahiret Kavramı ve Ahirete İman
  Konu Sahibi PINAR Forum Kavramlar ve Açıklamaları
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 26 Aralık 2015, 14:56
 4. Hz. Ali Hakkındaki Bazı Hadis-i Şerifleri
  Konu Sahibi LoveStory Forum Hadis-i Şerifler
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 22 Mart 2015, 14:38
 5. Oruçla ilgili Ayetler
  Konu Sahibi HaYaLgÖzLüM42 Forum Oruç
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 16 Ağustos 2014, 14:24

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 15:13.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2020 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Yukarı Fırlat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334